Daripada Abu Hurairah ra katanya; Rasulullah saw telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah, lalu dia sujud; maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud, lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud, tetapi aku menolak maka untukku neraka. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Tilawah ertinya bacaan. Maka sujud tilawah ertinya adalah sujud bacaan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat iaitu apabila dibaca ayat tersebut, kita disunatkan bersujud. Ayat inilah disebut ayat sajdah dan sujudnya disebut sujud tilawah.

Sujud tilawah disunatkan tidak hanya pada waktu solat tetapi juga di luar solat. Namun dalam solat berjamaah, sekiranya imam tidak melakukannya, maka makmumnya juga tidak perlu bersujud kerana makmum wajib selalu menyesuaikan gerakannya dengan imam iaitu tidak boleh melakukan gerakan yang tidak dilakukan oleh imam.

Sujud tilawah juga boleh ditangguhkan. Misalnya ketika sedang di jalanan tiba-tiba kedengaran seseorang membaca ayat sajdah. Maka tidak diharuskan sujud seketika itu juga kerana untuk melakukannya, seseorang itu mestilah dalam keadaan suci dan berada di tempat yang suci, sama seperti mahu mengerjakan solat.

Ayat-ayat sajdah itu ialah :

* Surah As-Sajdah : Ayat 15
* Surah Al-A’raf : Ayat 206
* Surah Ar-R’ad : Ayat 15
* Surah Al-Nahl : Ayat 49
* Surah Al-Israa’ : Ayat 107
* Surah Maryam : Ayat 58
* Surah Al-Hajj : Ayat 18
* Surah Al-Furqan : Ayat 60
* Surah An-Naml : Ayat 25
* Surah Fussilat : Ayat 38
* Surah Al-’Alaq : Ayat 19
* Surah An-Najm : Ayat 62
* Surah Al-Insyiqaq : Ayat 21
* Surah Sad : Ayat 24

Iklan